Cases

Cases

Lær af andre

Selvom en regenerativ tilgang til erhvervsturisme er ny, arbejder flere danske virksomheder allerede delvist efter regenerative principper. De følgende tre cases er tænkt som inspiration, der konkretiserer, hvordan regenerative tænkemåder i dag kan ses i virksomhedernes arbejde med erhvervsgæster, organisationen og økosystemet.