Hvordan Nyborg Strand omdanner medarbejderglæde til en god forretning

Hvordan Nyborg Strand omdanner medarbejderglæde til en god forretning

Hvordan Nyborg Strand omdanner medarbejderglæde til en god forretning

Hvordan Nyborg Strand omdanner medarbejderglæde til en god forretning

Hotel Nyborg Strand er en af Danmarks største erhvervsturismevirksomheder. Nyborg Strand skaber dagligt mødeoplevelser for erhvervsgæster, ofte for større arrangementer med op mod 1000 deltagere. Nøglen til at skabe disse er hotellets fokus på medarbejdertrivsel og -engagement. Disse to er netop centrale for det regenerative mødested, som ved hjælp af de ansattes værdier, idéer, energi og indsats formår at skabe en opblomstrende organisation med erhvervsmøder, der er berigende for alle involverede.

Om casen

Beliggenhed:

Nyborg

Aktiviteter for erhverv:

Venue, erhvervsmiddage og -ophold, konferencer

Størrelse:

Stor (50+ fastansatte)

Interviewee:

Jan Grimstrup Larsen, Direktør

Medarbejderne er første skridt imod regenerativ erhvervsturisme


Det regenerative paradigme ser virksomheden som en organisme, hvis trivsel – økonomisk og bredere forstået – er afhængig af de ansattes trivsel og omvendt. Glade, stolte og idérige medarbejdere kan skabe en livgivende organisation som helhed – som så til gengæld smitter positivt af på besøgende og eksterne aktører i organisationens lokalsamfund.

Nyborg Strand er ejet af en fond og har en bestyrelse, der giver frihed i drift og daglig beslutningstagning. Som hoteldirektør Jan G. Larsen siger, ”drives vi ikke daglig af kvartaler og bundlinje, men af vores kerneværdier: meningsfuldhed, rummelighed og ansvarlighed.” Det er Nyborg Strands ansatte, der bringer disse tre værdier til live; f.eks. har de arbejdet med Kirkens Korshær om ansvarlighed med tilbud til socialt udsatte familier om gratis ophold i sommerferien, hvor der ikke er efterspørgsel fra erhvervsgæster. At bidrage til et større formål, som dette gennem sit arbejde giver ansatte en stolthed, som betyder noget for arbejdstilfredshed og -indsats. 

Nyborg Strand involverer også aktivt sine ansatte i at bidrage gode idéer og løsninger på problemer. Det ses i initiativer som "Kaspers terrasse" - en terrasse anlagt på initiativ af en souschef, som mente, at den eksisterende hæk uden ved restauranten blokerede udsigten. Otte uger efter indskydelsen stod terrassen såklar. Når medarbejderne føler ejerskab og aktivt bidrager skaber det både en livgivende og innovativ organisation, som i samlet trop er med til at skabe det bedst mulige mødested for ansatte og erhvervsgæster.

Involvering af ansatte kræver investering og den rigtige ledelsestilgang


Arbejdet med ansatte starter ved ledelsen. For Jan er ledelsesfilosofien klart udtrykt i hans mantra: "Man lykkes ved at få andre til at lykkes." Det afspejler en særligt regenerativ tilgang til ledelse, hvor lederen forstår, at ansattes succes er nøglen til organisationens succes. Det betyder også, at ledelsen investerer i medarbejdere. Blandt andet har alle hotellets ansatte været på kursus i ’social kapital,’ dvs. hvordan man aktivt arbejder med relationer og samarbejde for at lykkes på arbejde. Desuden drives hotellets Restaurant Stranden af kokke- og tjenerelever, som dermed får mulighed for at lære og udvikle sig. I begge disse eksempler handler det for Jan aldrig om at tælle forbedringer i kroner og ører, men at se de ansattes succes som en investering, der på sigt vil betale sig selv mange gange igen.

Udover læring prioriterer Nyborg Strand båderåderum,tillidog gode arbejdsrammer. ”Jeg havde en ansat, der blev ved med at arbejde over” forklarer Jan og fortsætter, ”så jeg var nødt til at sige, at han ikke kunne forfremmes før vi fik bedre styr på hans timer – ellers ville vi muligvis få et problem, hvis han fik mere ansvar og gik ned med stress.” Den tilgang skaberlangsigtet trivsel og en kultur hvor både ledelsen og medarbejdere passer på hinanden – og gør i sidste ende, at Nyborg Strand ikke bare klarer sig godt i dag, men skaber betingelser for succes de næste år.