Regenerativ erhvervs-

og mødeturisme

Denne side introducerer det regenerative paradigme og oversætter begrebet til erhvervs- og mødeturismen. Via navigationen her kan du desuden finde indsigter om regenerativ erhvervsturisme i forhold til erhvervsgæsten, organisationen, ressourcer og økosystemet.


Indholdet her bygger på en dybdegående analyse, som kan findes og læses her.

Denne side introducerer det regenerative paradigme og oversætter begrebet til erhvervs- og mødeturismen. Via navigationen her kan du desuden finde indsigter om regenerativ erhvervsturisme i forhold til erhvervsgæsten, organisationen, ressourcer og økosystemet.


Indholdet her bygger på en dybdegående analyse, som kan downloades nederst på siden.

Bæredygtighed og det regenerative paradigme er ikke det samme. Hvor arbejdet med bæredygtighed handler om social, miljømæssig og økonomisk udvikling, er regeneration et bredere begreb, som fokuserer på at styrke det lokale økosystem.


Et økosystem skal her forstås som det sted, hvor erhvervs- og mødeturismevirksomheden indgår – f.eks. Ebeltoft, Vejle Fjord eller Herning by. For at forstå en virksomheds økosystem skal man både se på dens leverandører, partnere, lokalbefolkning samt andre interessenter, som har indflydelse på stedet og dets trivsel. Et økosystem inkluderer derfor også miljøet og den lokale natur.

Denne side introducerer det regenerative paradigme og oversætter begrebet til erhvervs- og mødeturismen. Via navigationen her kan du desuden finde indsigter om regenerativ erhvervsturisme i forhold til erhvervsgæsten, organisationen, ressourcer og økosystemet.


Indholdet her bygger på en dybdegående analyse, som kan downloades nederst på siden.

Hvor bæredygtighed fx har fokus på at nedbringe aktiviteters aftryk i form af fx CO2-udslip eller ressourcespild, søger det regenerative paradigme at transformere aktiviteterne, så de bidrager til at styrke økosystemet.

Det regenerative paradigme søger altså at skabe en transformation som, inspireret af naturen og vores forståelse af de naturlige økosystemer, har som mål at øge resiliensen og den generelle sundhed, for både mennesker og natur.

Særligt for denne tankegang er, at den taler til alle: fra HR-chefen til kokken, rengøringspersonalet, kontorassistenten og direktøren. Naturens principper er livgivende og gør, at dem som prøver at arbejde med den regenerative tankegang oplever den som berigende og meningsgivende.

Den regenerative tankegang tager udgangspunkt i naturens komplekse og levende systemer. At arbejde regenerativt kræver, at man tør se virksomheder som dele af levende økosystemer af ansatte, underleverandører, lokalbefolkning, natur mv. – et netværk, hvor alt er forbundet og påvirker hinanden. Virksomheders potentialer for at skabe en positiv forandring kan kun analyseres i relation til dette netværk eller økosystem, hvor ingen styrer og kontrollerer alle resultater på egen hånd.

Definition

At forstå og indarbejde regenerative principper er ikke ligetil. Hvert enkelt sted og hver enkel branche må oversætte og forstå principperne i forhold til deres unikke udgangspunkt. Der kan derfor heller ikke etableres én endegyldig definition på regenerativ erhvervs- og mødeturisme – det er stederne og aktørerne for forskellige til.

 

Når det er sagt, så handler regenerativ erhvervs- og mødeturisme grundlæggende om erhvervs- og mødevirksomheden, der i samspil med leverandører og lokalsamfund, er drevet af at nære det unikke og livgivende potentiale i sit økosystem bestående af mennesker, organisationer og natur.

 

Det handler altså om tage et helhedsperspektiv og se leverandører, lokalsamfund og natur som et sammenhængende økosystem – for så at udvikle denne helhed til gensidig gavn for en selv og hele økosystemet. Den regenerative erhvervs- og mødevirksomhed kan være en rollemodel og banebryder for det regenerative paradigme i sit økosystem. Realisering af et regenerativt samspil kræver et samspil med leverandører og lokalsamfund, der med deres kollektive visdom og fælles forståelse for systemets potentiale kan realisere det fuldt ud.

Ekspertinterviews

Som del af analysen har vi talt med flere eksperter inden for regenerativ turisme. Her finder du ekspertinterviews, hvor centrale indsigter for regenerativ turisme bliver foldet ud og forklaret med eksempler.

Ekspertinterview med Anna Pollock

Ekspertinterview med Michelle Holliday

Ekspertinterview med Laura Storm