Økosystemet

Regenerativ erhvervs- og mødeturisme handler om det lokale økosystem. Den regenerative erhvervs- og mødevirksomhed er forankret i et unikt sted: et lokalsamfund, et naturområde eller et område, som er rigt på historie og kultur.

For Karpenhøj Naturcenter er ’stedet’ det Nationalpark Mols Bjerge og omkringliggende områder, for Eyde Hotel er det Herning og omegn, mens Bella Centerets udgangspunkt er Ørestaden og Storkøbenhavn.

En regenerativ mødevirksomhed drives af ønske om at nære det unikke potentiale ved lokalområdet sammen med dem, som også lever dér – leverandører, lokalsamfund og erhvervsgæster. Virksomheden søger at skabe trivsel for lokalområdet. Det gør det også mere attraktivt at drive virksomhed: hvis Nationalpark Mols Bjerge er attraktiv, kommer der flere gæster til Karpenhøj Naturcenter; hvis Herning by er attraktiv for messer og konferencer, er der flere overnattende på Hotel Eyde; og hvis København er kendt som en tryg, levende by, kan Bella Centeret nemmere tiltrække internationale konferencer. Se også Baggrundsrapportens indsigt om skiftet til cirkulære processer, s. 27.

Venues som f.eks. Bella Centeret, konferenceorganisatorer som CAP Partner eller de regionale destinationer, skaber store begivenheder med tusindvis af deltagere. Deres ’lokale’ økosystem er ikke fysisk afgrænset, men i stedet en række geografisk spredte aktører. Derfor handler regenerativ virksomhed her ikke om ture i lokal natur, men at sammenkoble det lokale erhvervs- og kulturlivs interesser med internationale begivenheder og de mange besøgende.

En tæt kobling kan f.eks. bidrage til tværnationalt samarbejde, vidensudveksling, profilering af lokale løsninger mv. Det gør Messe C f.eks. i Fredericia for at tiltrække internationale messer og udvikle egne messer med relevans for deres økosystem. Hos Messe C i Fredericia kan man komme på ’Energy-Crawl’ sammen med Experience Fredericia – en rundtur til lokale producenter af vedvarende energi. Messe- og kongrescentre kan skabe en autentisk fortælling om det lokalsamfund og de fællesskaber de søger at tjene, og inddrage disses stemmer i dialog om, hvordan de som mødested kan fremme deres behov og interesser.

Se case med Havmøllen, hvis du vil se et eksempel på, hvordan man kan arbejde regenerativt med sit økosystem.


Tips

Tips

Tips

Tips