Organisationen

Organisationen er virksomhedens ansatte, værdier, kultur, historie og faciliteter. Særligt de ansatte er vigtige, da de det er gennem dem, at virksomhedens værdier og kultur udtrykkes.

Et regenerativt landbrug fokuserer på at skabe frugtbar jord. Den er essentiel for planter, dyr og insekters trivsel. Medarbejderne er for erhvervs- og mødeturismen, hvad jorden er for et landbrug. Velfungerende ansatte beriger både erhvervsgæsten, hinanden og økosystemet omkring selve organisationen. Gennem ansattes værdier og repræsentantskab for det lokale økosystem er de bro mellem økosystemets kerne og gæsternes oplevelse.

Når medarbejdere er værdsat og får lov til at bidrage har de masser af gode idéer og løsninger på problemer, der hjælper virksomhedens vækst og udvikling. I det regenerative paradigme er mangfoldighed også afgørende – medarbejdere med forskellige baggrunde og arbejde på løsninger på tværs af organisationens forskellige fagligheder. 

I det regenerative paradigme er det i mindre grad virksomheden, der definerer og styrer medarbejderens bidrag. Medarbejderen inviteres til at søge at optimere organisations potentiale gennem sit unikke bidrag. Se også Baggrundsrapportens afsnit om regenerativ ledelse og forandring, s. 29.

Se case med Hotel Nyborg Strand, hvis du vil se et eksempel på, hvordan man kan arbejde regenerativt med sin egen organisation.


Tips

Tips

Tips

Tips