Ressourcer

For erhvervs- og mødeturismevirksomheder dækker ressourcer typisk over føde- og drikkevarer, inventar, byggematerialer, energi, vand mv. Regenerativ ressourcebrug er cirkulær ressourcebrug og er i teorien simpel: analysér alt, der kommer ind i virksomheden – og arbejd for, at det er genbrugte materialer, energi fra vedvarende energikilder og bæredygtigt producerede fødevarer. Genanvend samtidigt alt hvad der kommer ud af virksomheden. Inspirationen kommer fra naturen, hvor spild eller affald slet ikke findes. Alt nedbrydes og genanvendes i en evig cyklus.

Denne del af det regenerative paradigme minder mest om det eksisterende arbejde med bæredygtighed. Den er også mere håndgribelig og ikke mindst nemmere at måle på. Derfor fokuserer mange certificeringer som f.eks. Greenkey her.

For at minimere spild og optimere ressourcebrug kan virksomhederne arbejde med både at indkøbe møbler, uniformer mv. af mere bæredygtige materialer, men også med at betragte gamle møbler, uniformer mv. som ressourcer for andre.

Det lokale økosystem spiller en særlig rolle for virksomhederne. Derfor er indkøb og genanvendelse også interessant at se på i denne sammenhæng: lokale indkøb understøtter f.eks. den lokale økonomi, mindsker udledning fra transport og styrker virksomhedens relation med det omkringliggende samfund.

Tips

Tips

Tips

Tips