Win-win-win i økosystemet

Win-win-win i økosystemet

Win-win-win i økosystemet

Win-win-win i økosystemet

Få øje for at skabe positive samspil og muligheder, der giver værdi for både jer selv, andre og det større økosystem, I er en del af.

Få øje for at skabe positive samspil og muligheder, der giver værdi for både jer selv, andre og det større økosystem, I er en del af.

Få øje for at skabe positive samspil og muligheder, der giver værdi for både jer selv, andre og det større økosystem, I er en del af.

Få øje for at skabe positive samspil og muligheder, der giver værdi for både jer selv, andre og det større økosystem, I er en del af.

Baggrund for øvelsen

De fleste kender idéen om ’win-win’ hvor en løsning gavner begge parter A og B i en situation. Med sit fokus på helheder og systemer går den regenerative tankegang videre med begrebet ‘win-win-win’, hvor en løsning gavner tre parter i en situation: A, B og økosystemet de begge er en del af.

Formål og udbytte

Denne øvelse hjælper dig med at lære at tænke i win-win-wins. Øvelsen giver først et eksempel på tankegangen og hjælper dig derefter i gang med at finde positive, regenerative potentialer i din egen organisation og i dit økosystem.

Når du har gennemført øvelsen, vil du have en bedre forståelse for, hvordan du kan skabe regenerativ forandring – og du vil forhåbentligt opleve, at du naturligt begynder at tænke i ‘win-win-wins’ som et redskab i dit daglige arbejde.

Proces og ressourcer:

Øvelsen tager 1,5 timer og gennemføres bedst som en fællesøvelse i en gruppe af medarbejdere, enten fra samme afdeling eller på tværs af organisationen. Hvis I gerne vil finde win-win-wins som kan implementeres er det dog en god idé, at I dagligt arbejder sammen eller har et fælles projekt.

Bemærk! Det kan være en fordel at lave denne øvelse efter man har lavet øvelsen om at mappe sit økosystem, så man først har et overblik over hvilke aktører der er vigtige i dette system.