Kortlæg dit økosystem

Kortlæg dit økosystem

Kortlæg dit økosystem

Kortlæg dit økosystem

Få overblik over jeres relationer med leverandører, lokalsamfund, naturen og andre vigtige aktører – og find ud af hvor der er behov for øget indsats for at sikre fælles trivsel.

Få overblik over jeres relationer med leverandører, lokalsamfund, naturen og andre vigtige aktører – og find ud af hvor der er behov for øget indsats for at sikre fælles trivsel.

Få overblik over jeres relationer med leverandører, lokalsamfund, naturen og andre vigtige aktører – og find ud af hvor der er behov for øget indsats for at sikre fælles trivsel.

Få overblik over jeres relationer med leverandører, lokalsamfund, naturen og andre vigtige aktører – og find ud af hvor der er behov for øget indsats for at sikre fælles trivsel.

Baggrund for øvelsen

At være regenerativ betyder, at man ser tingene i en større sammenhæng. Man søger at forstå sin egen rolle i samspil med andre. Vi er alle selvstændige organisationer, men vi kan ikke fungere i isolation. Vi lever af og med en masse andre virksomheder, organisationer og personer. Vi er en del af et system – et økosystem. 

Formål og udbytte:

Denne øvelse vil øge jeres bevidsthed om det system I er en del af, så I får et fokus ud over jeres kunder. Desuden vil I få syn for hvor jeres relationer er livgivende el. svage, inkl. behov og samarbejdsmuligheder.

Når I har gennemført øvelsen, vil I have en bedre forståelse for, hvem I er afhængige af og hvordan I skaber mere værdi, for og med dem som er vigtige for jer.

Proces og ressourcer:

Øvelsen tager 2 timer og gennemføres bedst som en fællesøvelse i en gruppe af medarbejdere, som har kendskab til partnerskaber og leverandører. For at I kan gennemføre øvelsen på 2 timer, kan I med fordel starte med at beskrive de vigtige dele af jeres økosystem – f.eks. Jeres 10 vigtigste leverandører osv.

Bemærk! Hvis I vil forstå mere om hvorfor det som regenerativ mødevirksomhed er vigtigt at have fokus på sit økosystem, kan I læse projektets baggrundsrapport s. 23-27. I kan også finde en detaljeret version af øvelse i bogen Regenerativ Ledelse af Laura Storm og Giles Hutchins.