Kernefortælling for virksomhedens regenerative arbejde

Kernefortælling for virksomhedens regenerative arbejde

Kernefortælling for virksomhedens regenerative arbejde

Kernefortælling for virksomhedens regenerative arbejde

Skab en klar fortælling om jeres virksomheds rolle i jeres økosystem, der både skaber begejstring og retning for arbejdet med regenerativ erhvervsturisme.

Skab en klar fortælling om jeres virksomheds rolle i jeres økosystem, der både skaber begejstring og retning for arbejdet med regenerativ erhvervsturisme.

Skab en klar fortælling om jeres virksomheds rolle i jeres økosystem, der både skaber begejstring og retning for arbejdet med regenerativ erhvervsturisme.

Skab en klar fortælling om jeres virksomheds rolle i jeres økosystem, der både skaber begejstring og retning for arbejdet med regenerativ erhvervsturisme.

Baggrund for øvelsen

I det regenerative paradigme er kernefortællingen central fordi den binder virksomheden sammen med det sted den har sit virke. Det er her værdien kan skabes. Der er mange gode grunde have en kernefortælling i sin virksomhed. Den kan danne grundlag for markedsføring, den kan skabe fællesskab for medarbejderne og den kan bidrage til de strategiske valg og fravalg. 

Formål og udbytte: 

Øvelsen har til formål at hjælpe virksomheden i gang med at formulere en kernefortælling med udgangspunkt i det lokale økosystem. Virksomheden arbejder med at forstå sin værdi og rolle i forhold til økosystemet, f.eks. ”byens hotel” eller ”kulturcenter til glæde for naturen, lokalbefolkningen og besøgende.”

Bemærk! Øvelse hjælper dig med de første skridt på vejen mod din virksomheds autentiske, levende kernefortælling. Den skal dog bygge på mere end ord – den kræver handling og engagement med dit økosystem for ikke bare at være en branding-øvelse. Øvelsen kan med fordel også udføres efter øvelserne om at mappe dit økosystem og regenerative potentialer.

Proces og ressourcer:

Øvelsen tager 1,5 time. Deltagerne kan være en bred repræsentation fra virksomheden, dog er det vigtigt at ledelsen deltager.